Nota de informare

Începând cu data de 25.05.2018, a intrat în vigoare Regulamentul (UE) nr. 2016/679, care stabilește normele referitoare la protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și normele referitoare la libera circulație a acestora.

            S.C. MANAGER CONSULT SRL, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J10/500/2003, cu sediul de implementare în Buzău, str. Mesteacănului nr 1- incinta Fundației pentru Tineret Buzău, tel: 0769.088.361,e-mail:marina_papuc@managerconsult.ro., are obligația și asigură protecția datelor cu caracter  personal pe care le prelucrează.

            Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt colectate, on – line sau  la sediul societății, în contextul exprimării intenției de vă înscrie la programele de formare profesională aferente implementării proiectului “BOOK SUCCES – Adaptare la schimbare” POCU/227/3/8/117259 finanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

            Datele cu caracter personal colectate (nume și prenume, CNP, adresa, e-mail, număr de telefon, datele din actele de studii), sunt strict necesare realizării de evidențe specifice asociate înscrierii și participării la cursurile/seminariile organizate, precum și pentru eliberarea documentelor care atestă absolvirea acestora, în conformitate cu cerințele legislației în domeniul formării profesionale.   

În conformitate cu obligațiile statuate de normele europene și naționale privind gestionarea proiectelor finanțate din fonduri europene, datele cu caracter personal colectate vor fi stocate la sediul S.C. MANAGER CONSULT SRL pentru o perioadă de 4 ani, un set de copii ale acestora urmând a fi transmise către Organismului Intermediar pentru Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Uman Regiunea Sud-Est

În ceea ce privește asigurarea securității datelor cu caracter personal prelucrate, vă informăm că la nivelul MANAGER CONSULT SRL este implementat un  ansamblu de masuri de protecție (juridică, procedurală, fizică, a personalului  și INFOSEC), care asigură  securitatea informațiilor gestionate, și implicit, și a datelor dumneavoastră cu caracter personal.

În conformitate cu Regulamentului (UE) nr.2016/679, dețineți și puteți exercita următoarele drepturi: dreptul de a fi informat în legătură cu operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal, dreptul de acces a datelor prelucrate; dreptul la rectificarea sau completarea datelor caracter personal inexacte; dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție.