Despre noi

MANAGER CONSULT SRL, firmă cu o prezență activă de peste 15 ani pe piața furnizorilor de servicii, oferă consultanță pentru afaceri și management în domenii specializate – accesarea și gestionarea fondurilor nerambursabile, managementul riscurilor organizaționale, asigurarea securității informațiilor, respectiv derulează activități de formare profesională pentru adulți –  organizarea unei game diversificate de cursuri (inițiere, specializare, perfecționare), acreditate de autoritățile competente.  Membrii echipei MANAGER CONSULT dețin competențe solide în domeniile menționate și sunt caracterizați prin profesionalism, ceea ce, în opinia noastră, constituie repere relevante care atestă capacitatea noastră de a identifica și pune în practică cele mai bune soluții in ceea ce privește:   

  • Elaborarea și implementarea proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile;
  • Modalități de exercitarea eficientă a managementul proiectelor;
  • Managementul riscurilor asociate activităților organizațiilor;
  • Elaborarea, implementarea și monitorizarea măsurilor de protecție necesare asigurării securității datelor cu caracter personal, conform cerințelor Regulamentului (UE) 679/2016 – GDPR.

 Firma noastră a derulat pe parcursul timpului diferite tipuri proiecte finanțate prin fonduri nerambursabile, în cadrul cărora a organizat și susținut sesiuni formare profesională – cultură antreprenorială, inspector/referent resurse umane, responsabil date cu caracter personal, etc,   adresate unor categorii diverse de cursanți, ceea ce a permis acumularea unei experiențe semnificative.

     Tematica și structura seminariilor și cursurilor organizate de noi    sunt flexibile, fiind corelate permanent necesităților concrete ale participanților și ale angajatorilor acestora, manieră de lucru care permite dezvoltarea abilităților practice necesare implementării competențelor profesionale dobândite.

          Organizarea de programe de formare de calitate, cu informații actualizate și relevante, susținute de către traineri cu o experiență vastă, conferă garanția unei contribuții semnificative la creșterea performanțelor profesionale ale cursanților noștri.