GDPR

   CURS DE SPECIALIZARE

   RESPONSABIL CU PROTECȚIA DATELOR

   CU CARACTER PERSONAL (DPO)

 

 1. CURS AUTORIZAT ANC
 2.  MANAGER CONSULT SRL, în baza Autorizației seria BZ nr. 000730, emisă de către AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CALIFICĂRI, organizează cursul de specializare acreditat pentru ocupația “RESPONSABIL CU PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL”  – cod COR 242231, cu durata de 180 de ore (60 teorie și 120 practică) în conformitate cu Standardul Ocupațional pentru Educație și Educare Profesională – aprobat de ANC prin decizia nr. 17 din 19.03.2018.

            Certificatele de absolvire sunt eliberate și recunoscute de către Ministerul Educației Naționale și Ministerul și Justiției Sociale, în conformitate cu prevederile O.G. nr. 129/2000 – privind formarea profesională a adulților.

 

 1. 1. DURATA CURSULUI/PERIOADA DE DESFĂȘURARE
 • Cursul ca avea o durată totală de 180 de ore (60 de ore teorie și 120 de ore de practică), planificate a se desfășura pe parcursul a două luni, începând cu luna martie 2019 și este structurat pe două sesiuni de lucru, ce conțin activități la sala de curs (cu participare obligatorie) și activități individuale asistate.

     Datele și intervalul orar de desfășurare efectivă a sesiunilor vor fi stabilite de comun acord cu persoanele înscrise, în funcție de disponibilitatea acestora.

 • Activitățile individuale asistate constau în aplicarea cunoștințelor teoretice dobândite prin rezolvarea diverselor spețe și probleme practice în domeniul protecției datelor cu caracter personal și se vor desfășura sub coordonarea formatorului, atât prin intermediul consultațiilor la sală, conform unui program stabilit, cât si prin consultații individuale, prin mijloace de comunicare (internet / e-mail, telefon, sms, etc.).
 • Cursanții vor dezvolta și un proiect individual privind modul de implementare la nivelul unei entități din domeniul în care-și desfășoară activitatea (ex: servicii publice, servicii de sănătate, asigurări, comerț, producție, etc.);
 • Examenul de absolvire a cursului va consta în aplicarea unei test de cunoștințe teoretice și susținerea proiectului menționat în fața unei comisii de examinare și evaluare compusă din reprezentanți ai Autorității Naționale pentru Calificări.
 • Media generală de absolvire va fi calculată ca medie ponderată între nota aferent testului de cunoștințe (30%) și nota la proiectul final individual (70%).
 • Cursanților care promovează cu succes examenul, li se va elibera un certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii si Justiției Sociale si Ministerul Educației Naționale.
 1. I 2. OFERTA FINANCIARĂ

        Prețul standard al cursului este de 1250 lei/persoană (scutit de Tva), plătibil în 3 rate, la care se adaugă taxa de examinare în valoare de 50 lei/persoană, numai pentru cei care doresc si întrunesc condițiile pentru examinarea in prezenta comisiei ANC pentru obținerea certificatului de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii si Justiției Sociale si Ministerul Educației Naționale.

          In costul total al cursului sunt incluse prestația formatorului, examinarea, materialele de curs, coffe-break.

  REDUCERI :

 • În cazul plății integrale a cursului se acordă o reducere de 5% din prețul standard;
 • În situația în care o persoană recomandă și facilitează înscrierea unui alte persoane, i se acordă o reducere de 10% din prețul standard;
 • În condițiile în care o firmă sau un grup de firme constituie o grupă de min 10 cursanți și asigură un spațiu adecvat pentru desfășurarea activităților aferente cursului, prețul va fi de 900 lei/persoană.

BONUS:

 • Pentru entitățile în care își desfășoară activitatea profesională cursanții, organizăm, GRATUIT, un seminar cu o durată de 2 zile (patru ore /zi), pentru încă 2 angajați care desfășoară în mod direct activități de prelucrare a datelor cu caracter personal.
 • La finalizarea seminarului, participanților li se va elibera un Certificat de Absolvire, emis de SC MANAGER CONSULT SRL, care va atesta că au dobândit cunoștințe și dețin competențe profesionale în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal.

III. 3. ÎNSCRIEREA ȘI MODALITATEA DE PLATĂ

            Înscrierea la curs se poate realiza prin completarea formularului de înscriere postat pe site-ul www.managerconsult.ro., la secțiunea cursuri/ GDPR. În scurt timp, veți fi contactat de un reprezentant al firmei noastre pentru date suplimentare.

            Plata contravalorii cursului și a taxei de examinare se fac prin virament bancar în contul RO36BTRLRONCRT003058320F, deschis la Banca Transilvania sucursala Buzău.

            Informații suplimentare pot fi obținute la adresa de  e-mail: carmyg08@gmail.com și marina_papuc@managerconsult.ro,  precum și la numerele de telefon: 0764 403 010 și 769 088 361.

III. ALTE INFORMAȚII UTILE PENTRU DUMNEAVOASTRĂ

   APRECIEM CA FIIND ONEST DIN PARTEA NOASTRĂ SĂ ÎNCERCĂM SĂ OFERIM RĂSPUNSURI LA O SERIE ÎNTREBĂRI PE CARE ANTICIPĂM CĂ VI LE-AȚI PUTEA PUNE ÎNAINTE DE A LUA O DECIZIE:  

 1. 1. CE SUNT ACELEA DATE CU CARACTER PERSONAL?

            Constituie date cu caracter personal orice informație cu privire la o persoană fizică:

 • identificată în mod cert, prin numărul de identificare național: CNP, seria și numărul CI, al pașaportului, al permisului de conducere ori al asigurării de sănătate, ori
 • identificabilă, prin referire la elemente cu caracter general (nume, prenume, adresă, număr înmatriculare auto, IP, etc), sau cu caracter special, specifice fiecărei persoane (fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale).
 1. DE CE AR TREBUI SĂ FIU INTERESAT DE ACEST CURS?

PENTRU CĂ:                             

 • Începând cu 25 mai 2018, Regulamentul (UE) 679/2016 – privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, impune un set unic de reguli, aplicabile tuturor entităților (instituții publice, societăți comerciale, PFA-uri, etc) care colectează datele oricărei persoane fizice cu care interacționează/relaționează;
 • Cerințele Regulamentului privind de procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal, generează obligații atât pentru manageri, dar și pentru angajații implicați în mod efectiv în gestionarea acestora;
 • Îndeplinirea cerințelor necesită identificarea și implementarea unor măsuri specifice de protecție, care să asigure securitatea datelor cu caracter personal prelucrate;
 • Prelucrarea neconformă a datelor cu caracter personal, poate atrage sancțiuni semnificative.
 1. CE ESTE FUNCȚIA DE RESPONSABIL CU PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ȘI CINE O POATE OCUPA?
 • Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal este angajatul sau colaboratorul care, în baza cunoștințelor și competențelor profesionale obținute/deținute, conferă managementului entității garanția că implementarea și desfășurarea procesului de prelucrare a datelor cu caracter personal se realizează în deplină conformitate cu cerințele Regulamentului;
 • Conform Standardului ocupațional pentru educație și formare profesională aprobat prin Decizia ANC 74 din 19.03.2018, funcția poate fi ocupată de către o persoană cu o vechime minimă de 1 an, studii superioare absolvite cu diplomă de licență și un curs de specializare/perfecționare cu o durată de 180 de ore, absolvit cu certificat .
 1. CE ENTITĂȚI AR TREBUI SĂ DESEMNEZE UN RESPONSABIL? 
 • Autoritățile și organismele publice, așa cum sunt definite de Legea 190/2018 (Senatul și Camera Deputaților, Guvernul, ministerele, instituții publice autonome, organe de specialitate ale autorităților publice centrale, locale și de la nivel județean, precum și instituțiile din subordinea/coordonarea); 
 • Entitățile publice și private ale căror activități principale presupun operațiuni de prelucrare a datelor personale cu caracter general care, prin natura, domeniul de aplicare și/sau scopurile lor, necesită o monitorizare periodică, sistematică și pe scară largă a persoanelor vizate;
 • Entitățile publice sau private care prelucrează pe scară largă date personale cu caracter special ( genetice, biometrice, privind sănătatea, etc) ;
 • Companiile cu capital privat ai căror manageri, fără a avea obligativitatea desemnării, apreciază că numirea unui responsabil este de natură să ofere garanții că procesul de prelucrare a datelor cu carter personal se va derula în strictă conformitate cu cerințele legale.
 1. DE CE SĂ URMEZ CURSUL ORGANIZAT DE DVS?

PENTRU CĂ PARTICIPANȚII :

 • Vor beneficia de experiența unor specialiști în domeniul asigurării securității informațiilor la nivel organizațional, cu o experiență de peste 20 de ani în domeniu;
 • Vor fi în măsură să realizeze o radiografie completă a întregului proces de prelucrare a datelor cu caracter personal;
 • Cu sprijinul specialiștilor noștri, vor putea identifica și particulariza soluțiile optime necesare îndeplinirii depline și corecte a obligațiilor legale ce revin în sarcina angajatorilor și angajaților;
 • Vor acumula cunoștințe și vor dobândi competențe în domeniul protecției datelor, care vor asigura premisele desfășurării procesului de prelucrare a datelor cu caracter personal la nivelul entității în care activează în strictă conformitate cu cerințele Regulamentului;
 • Vor avea noi perspective profesionale.

În speranța că informațiile au fost utile, VĂ MULȚUMIM pentru atenția acordată și VĂ AȘTEPTĂM LA CURS!