Proiecte FSE

MANAGER CONSULT SRL în calitate de beneficiar, începand cu data 15.05.2018  anunță lansarea proiectului “BOOK SUCCES-Adaptare la schimbare”Cod SMIS 117259,  nr. POCU/227/3/8/, finanţat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 “Locuri de muncă pentru toţi”.

Durata proiectului: 12 luni

Obiectivul general: Dezvoltarea competentelor antreprenoriale , manageriale pentru 502 persoane din regiunea mai putin dezvoltata Sud-Est in vederea adaptarii activitatii la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC si reorganizarea afacerilor existente in scopul cresterii competitivitatii.

Obiective specifice :

a) Dezvoltarea competentelor si abilitatilor pentru un numar de 362 persoane din managementul strategic si antreprenori din judetele Buzau, Braila, Galati, Vrancea, in domeniile antreprenoriat,managementul securitatii informatiilor si gestionarea riscurilor de securitate generate de agresiuni informationale.

b) Dezvoltarea competentelor in domeniul resurselor umane si TIC pentru un numar de 140 persoane din departamentele de resurse umane din judetele Buzau, Braila, Galati, Vrancea.

c) Sprijinirea persoanelor din managementul strategic si a antreprenorilor din cadrul a 62 de intreprinderi* din judetele Buzau, Braila, Galati, Vrancea (din care 56 IMM-uri) in elaborararea /revizuirea/adaptarea planificarii strategiilor pe termen lung.

Grupul tinta: manager/antreprenor/angajat in departamentul de RU

Regiunea Sud-Est judetele Buzau, Braila,Vrancea Galati.