Informatii generale privind GDPR

            

    Apreciem ca fiind onest din partea noastră să încercăm, încă de la acest moment, să oferim răspunsuri la următoarele întrebări pe care anticipăm că vi le-ați putea pune înainte de luarea unei decizii:

1. CE SUNT ACELEA DATE CU CARACTER PERSONAL?

    Constituie date cu caracter personal orice informație cu privire la o persoană fizică:

 • identificată în mod cert, prin numărul de identificare național: CNP, seria și numărul CI, al pașaportului, al permisului de conducere ori al asigurării de sănătate, ori 
 • identificabilă, prin referire la elemente cu caracter general (nume, prenume, adresă, număr înmatriculare auto, IP, etc), sau cu caracter special, specifice fiecărei persoane (fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale).

     2. DE CE AR TREBUI SĂ MĂ INTERESEZE CURSUL?

PENTRU CĂ:

 • Începând cu 25 mai 2018, Regulamentul (UE) 679/2016 – privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, impune un set unic de reguli, aplicabile tuturor entităților (instituții publice, societăți comerciale, PFA-uri, etc) care colectează datele oricărei persoane fizice cu care interacționează/relaționează;
 • Cerințele Regulamentului privind de procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal, generează obligații atât pentru manageri, dar și pentru angajații implicați în mod efectiv în gestionarea acestora;
 • Îndeplinirea cerințelor necesită identificarea și implementarea unor măsuri specifice de protecție, care să asigure securitatea  datelor cu caracter personal prelucrate;
 • Prelucrarea neconformă a datelor cu caracter personal, poate atrage sancțiuni semnificative.

3. CE ESTE FUNCȚIA DE RESPONSABIL CU PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ȘI CINE O POATE OCUPA?

 • Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal este angajatul sau colaboratorul care, în baza cunoștințelor și competențelor profesionale obținute/deținute, conferă managementului entității garanțiaimplementarea și desfășurarea procesului de prelucrare a datelor cu caracter personal se realizează în deplină conformitate cu cerințele Regulamentului;
 • Conform Standardului ocupațional pentru educație și formare profesională aprobat prin Decizia ANC 74 din 19.03.2018, funcția poate fi ocupată de către o persoană cu o vechime minimă de 1 an, studii superioare absolvite cu diplomă de licență și un curs de specializare/perfecționare cu o durată de 180 de ore, absolvit cu certificat .

    4. CE ENTITĂȚI AR TREBUI SĂ DESEMNEZE UN RESPONSABIL? 

 • Autoritățile și organismele publice, așa cum sunt definite de  Legea  190/2018 (Senatul și Camera Deputaților, Guvernul, ministerele, instituții publice autonome, organe de specialitate ale autorităților publice centrale, locale și de la nivel județean, precum și instituțiile din subordinea/coordonarea);
 • Entitățile publice și private ale căror activități principale sunt reprezentate de operațiuni de prelucrare a datelor personale cu caracter general care, prin natura, domeniul de aplicare și/sau scopurile lor, necesită o monitorizare periodică, sistematică și pe scară largă a persoanelor vizate;
 • Entitățile publice sau private care prelucrează pe scară largă date personale cu caracter special ( genetice, biometrice, privind sănătatea, etc);
 • Companiile cu capital privat ai căror manageri, fără a avea obligativitatea desemnării,  apreciază că numirea unui responsabil este de natură să ofere garanții că procesul de prelucrare a datelor cu carter personal se va derula în strictă conformitate cu cerințele legale.