PROIECTUL SUCCES -initiativa si motivatie in antreprenoriatul social

Proiectul “SUCCES-Inițiativă și Motivație în Antreprenoriatul Social”-POCU 449/4/16/126089, Cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, este implementat de un consorțiu de parteneri,

MANAGER CONSULT SRL, TIME CONSULTING FOR LEARN SRL,ASOCIAȚIA FORDA, O ȘANSĂ ÎN PLUS SRL, MONDO CONSULT SRL și are ca obiectiv promovarea antreprenoriatului social și a integrării vocaționale în întreprinderile sociale și în economia socială, în scopul facilitării accesului la ocuparea forței de muncă, în regiunea Sud-Est cu efecte pe termen lung în dezvoltarea comunitătilor locale.

Oportunitățile proiectului:

 1. Participarea la cursuri autorizate gratuite de specializare în domeniul economiei sociale și antreprenoriatului social ( 80 ore), care creează premisele acumulării de cunoștințe în acest domeniu și dezvoltării abilităților de a identifica în mod realist și de a aplica in practica idei de afaceri, cu efecte pozitive pe termen lung în plan personal și al comunității.
 2. Participarea persoanelor interesate la o competiție deschisă și transparentă de planuri de afaceri în domeniul economiei sociale în vederea obținerii de finanțări nerambursabile între 55.000 – 100.000 de euro, în  funcție de numărul de locuri de muncă asumate a fi create;
 3. Obținerea finanțării nerambursabile necesare acoperirii cheltuielilor aferente înființării și funcționării întreprinderilor sociale create, pentru o perioadă de 24 de luni, în situația în care planul de faceri a îndeplinit criteriile obligatorii de eligibilitate și a întrunit punctajul necesar necesare pentru a fi declarate câștigătoare.

Prin proiect sunt eligibile persoanele fizice care îndeplinesc cumulativ, următoarele condiții:

 • au între 18 și 65 de ani;
 • au domiciliul sau reşedinţa în regiunea de dezvoltare Sud – Est;
 • au cel puțin studii medii, finalizate cu diplomă de bacalaureat.
 • persoane care au finalizat cursul “Antreprenor în economia sociala” organizat în cadrul proiectului sau dețin o diploma de absolvire  în acest domeniu.

Pentru Intreprinderile Sociale care creeaza locuri de muncă, se acordă ajutoare de minimis astfel :

 1. Ajutor de minimis de până la 55.000 euro – minimum 2 locuri de muncă create.
 2. Ajutor de minimis de minimum 55.000 euro și mai mic de 70.000 euro – minimum 3 locuri de muncă create.
 3. Ajutor de minimis de minimum 70.000 euro și mai mic de 85.000 euro – minimum 4 locuri de muncă create.
 4. Ajutor de minimis de minimum 85.000 euro și maximum 100.000 euro – minimum 5 locuri de muncă create.