Oferta financiara

OFERTA FINANCIARĂ

        Prețul standard al cursului este de 1250 lei/persoană (scutit de Tva), plătibil în 3 rate, la care se adaugă taxa de examinare în valoare de 50 lei/persoană, numai pentru cei care doresc si întrunesc condițiile pentru examinarea in prezenta comisiei ANC pentru obținerea certificatului de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii si Justiției Sociale si Ministerul Educației Naționale.

In costul total al cursului sunt incluse prestația formatorului, examinarea, materialele de curs, coffe-break.

  REDUCERI :

  • În cazul plății integrale a cursului se acordă o reducere de 5% din prețul standard;
  • În situația în care o persoană recomandă și facilitează înscrierea unui alte persoane, i se acordă  o reducere de 10% din prețul standard;
  • În condițiile în care o firmă sau un grup de firme constituie o grupă de min 10 cursanți și asigură un spațiu adecvat pentru desfășurarea activităților aferente cursului, prețul va fi de 900 lei/persoană.

BONUS:

  • Pentru entitățile în care își desfășoară activitatea profesională cursanții, organizăm, GRATUIT, un seminar cu o durată de 2 zile (patru ore /zi), pentru încă 2 angajați care desfășoară în mod direct activități de prelucrare a datelor cu caracter personal.
  • La finalizarea seminarului, participanților li se va elibera un Certificat de Absolvire, emis de MANAGER CONSULT SRL, care va atesta că au dobândit cunoștințe și dețin competențe profesionale în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal.