Anunt selectie parteneri

Manager Consult SRL, anunta selectia pentru identificarea partenerilor si incheierea unui Acord de Parteneriat in vederea conceperii si implementarii unui proiect cofinantat din FSE prin POCU 2014-2040, in regiunile mai putin dezvoltate Sud-Est si Sud Muntenia in cadrul:

Axei prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți;Obiectivul tematic 8: Promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă;Prioritatea de investiții 8.i: Accesul la locuri de muncă pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă și pentru persoanele inactive, inclusiv pentru șomerii de lungă durată și pentru persoanele cu șanse mici de angajare, inclusiv prin inițiative locale de angajare și sprijin pentru mobilitatea forței de muncă;

Perioada estimata de implementare max.18 luni.

Entitatile interesate se vor incadra in ghidul conditii specifice: Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă, persoanelor din mediul rural AP 3/ PI 8.i/ OS 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 & 3.6

Nu fac obiectul selectarii ca partener:

-au datorii la bugetul de stat sau bugetele locale;

-sunt implicate in litigii de orice natura;

-au interdictie de a aplica pe POCU.

Intentia se transmite prin e-mail la adresa :marina_papuc@yahoo.com pana la data de 12.02.2018.