Prezentarea cursului

DENUMIREA ȘI TIPUL CURSULUI                     

            MANAGER CONSULT SRL, în baza Autorizației seria BZ nr. 000730emisă de către A.N.C, organizează, începând cu luna aprilie 2019, CURSUL DE SPECIALIZARE ACREDITAT pentru ocupația “RESPONSABIL CU PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL”  – cod COR 242231.8).

            Certificatele de absolvire sunt eliberate și recunoscute de către Ministerul Educației Naționale și Ministerul și Justiției Sociale, în conformitate cu prevederile O.G. nr. 129/2000 – privind formarea profesională a adulților.

 DURATA, STRUCTURA ȘI PERIOADA DE DESFĂȘURARE A CURSULUI

          Cursul are o durată de 180 de ore (60 teorie și 120 practică) în conformitate cu Standardul Ocupațional pentru Educație și Educare Profesională (aprobat de ANC prin decizia nr. 17 din 19.03.2018), se desfășoară pe parcursul a 2 (două) luni și este structurat pe două sesiuni de lucru, ce conțin activități la sala de curs (cu participare obligatorie) și activități individuale asistate.

Datele și intervalul orar de desfășurare efectivă a sesiunilor vor fi stabilite de comun acord cu persoanele înscrise, în funcție de disponibilitatea acestora.

          Activitățile individuale asistate constau în aplicarea cunoștințelor teoretice dobândite prin rezolvarea diverselor spețe și probleme practice în domeniul protecției datelor cu caracter personal și se vor desfășura sub coordonarea formatorului, atât prin intermediul consultațiilor la sală, conform unui program stabilit, cât si prin consultații individuale, prin mijloace de comunicare (internet / e-mail, telefon, sms, etc.).

          Cursanții vor dezvolta și un proiect individual privind modul de implementare cerințelor  Regulamentului la nivelul unei entități din domeniul în care-și  desfășoară activitatea (ex: servicii publice, servicii de sănătate, asigurări, comerț, producție, etc.);

EXAMENUL DE ABSOLVIRE

          Examenul de absolvire a cursului va consta în aplicarea unei test de cunoștințe teoretice și susținerea proiectului individual în fața unei comisii de examinare și evaluare compusă din reprezentanți ai Autorității Naționale pentru Calificări.

          Media generală de absolvire va fi calculată ca medie ponderată între nota  aferent testului de cunoștințe (30%) și nota la proiectul final individual (70%).

          Cursanților care promovează cu succes examenul, li se va elibera un certificat de absolvire.