Informare

Manager Consult SRL, anunta selectia pentru identificarea partenerilor si incheierea unui Acord de Parteneriat in vederea conceperii si implementarii unui proiect cofinantat din FSE prin POCU 2014-2040, in regiunile mai putin dezvoltata Sud-Est si Sud-Muntenia in cadrul: Axei prioritară 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei

Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare;

Prioritatea de investiții 9.v: Promovarea antreprenoriatului social și a integrării vocaționale în întreprinderile sociale și economia socială și solidară pentru a facilita accesul la ocuparea forței de muncă;

Perioada estimata de implementare max.36 luni.

Entitatile interesate se vor incadra in ghidul conditii specifice: Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale/ AP 4/PI 9.v/OS 4.16.

Nu fac obiectul selectarii ca partener:

-au datorii la bugetul de stat sau bugetele locale;

-sunt implicate in litigii de orice natura;

-au interdictie de a aplica pe POCU.

Intentia se transmite prin e-mail la adresa :marina_papuc@managerconsult.ro pana la data de 28.09.2018.